Solenergipotential i huvudstadsregionen

Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler.

Uppgifterna omfattar solenergins avkastningspotential per byggnad, om hela området som lämpar sig för solpaneler är täckt av solpaneler. Vid beräkningen av potentialen för årliga elintäkter antas solpanelernas verkningsgrad vara 15 % och att de installerats i riktning med taket också på platta tak.

I karttjänstens uppgifter om byggnadens egenskaper finns elproduktion (MWh/år) samt panelernas yta i kvadratmeter. I det ursprungliga nedladdningsbara materialet (t. ex. Helsingfors solenergipotential (SHP) som innehåller filen electricity.shp) finns elproduktionen i fältet ELEC och dess enhet är kWh/år.

Materialet har slutförts i Decumanus-projektet och tagits fram av Eurosense, ett belgiskt företag specialiserat på geodatatjänster och som deltar i projektet.

WFS gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, kartlager: rakennusten_aurinkosahkopotentiaali_pks

WMS gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wms, kartlagerna: rakennusten_aurinkosahkopotentiaali_pks, rakennukset_aurinkosahkopotentiaali

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Geografisk täckning
Senast redigerat 13.09.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 28.10.2015