Energiförbrukningen i huvudstadsregionen

Data innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers energiförbrukning enligt sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik, industri och arbetsmaskiner) under åren 1990 och 2000–2020.

För uppvärmningens del justeras förbrukningens årliga växlingar med ett glidande medelvärde på fem år, men på den egna fliken visas förbrukningen utan justering.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 17.06.2021
Visa ändringslogg
Created on 23.04.2015

Give feedback

comments powered by Disqus