Kartläggning av kolsänkor i huvudstadsregionen

Kartläggning av kolsänkor i huvudstadsregionen. Uppgifterna innehåller en rapport (på finska) och ett GIS-dataset. GIS-datasetet visar koldioxidlagringen i både mark och vegetation för varje vegeterat område.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://julkaisu.hsy.fi/selvitys-paakaupunkiseudun-hiilinieluista-ja--varastoista.html
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Geografisk täckning
Senast redigerat 24.10.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 19.02.2021