Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaatuindeksit

2022

Av datasmängdens sammandrag

Materialet omfattar HRM-mätstationernas luftkvalitetsindex timvis. Med luftkvalitetsindexen delas luftkvaliteten in i fem kategorier, från bra till mycket dålig. Indexkategorierna baserar sig på luftföroreningarnas hälsoeffekter samt standarder. När luftkvaliteten är dålig kan känsliga personer utveckla symtom.

Materialet uppdateras fyra gånger per år (i mars, juni, september och december).

Källa: Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaatuindeksit

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 24 mars 2022
Metadata senast uppdaterad 12 april 2024
Skapad 24 mars 2022
SHA256 -