Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet

Luftföroreningshalter 2021

Av datasmängdens sammandrag

Luftföroreningarnas månatliga och årliga genomsnittliga värden i huvudstadsregionen, halter som är jämförbara med standarder, maximala timvärden, samt uppgifter om mätningarnas tidsrelaterade representativitet.

Källa: Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 20 mars 2023
Metadata senast uppdaterad 4 april 2024
Skapad 20 mars 2023
SHA256 -