Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit

Klimatindikatorer i huvudstadsregionen

Av datasmängdens sammandrag

I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer. Klimatindikatorerna sammanställdes för första gången år 2011 och uppdateras vartannat år. Uppgifterna finns tillgängliga som tidsserier främst från och med 1990.

Källa: Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 24 juni 2021
Skapad 24 juni 2021
SHA256 -