Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Liite 1 Paikkatiedon periaatetason arkkitehtuuri

Periaatetason arkkitehtuurin kuvaus

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 16 september 2016
Metadata senast uppdaterad 16 september 2016
Skapad 16 september 2016
SHA256 19e623ec22d43ad959ee5633104b198d0362b0019abea947b776f5beafaa1478