Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Liite 4 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin vaatimukset

Vaatimukset taulukkomuodossa

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 2 september 2016
Metadata senast uppdaterad 2 september 2016
Skapad 2 september 2016
SHA256 cbf83aace704c65d946f77405a6d7dc5c70cd580ae58e8200e251977ea2c5aa1