GIS-baserade fördelaktighetszoner som instrument för markanvändningsplaneringen

I artikeln presenteras och beskrivs ett instument som vi utvecklat för att med hjälp av öppna geodatamängder bedöma områdens lämplighet för ett givet ändamål, samt instrumentets applikationer hittills och i framtiden.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Yksityishenkilöt
Administratörens e-post
  1. matti.heikkinen@a-konsultit.fi
Administratörens webbplats www.a-konsultit.fi
Giltig fr.o.m. 01.03.2019
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 01.03.2019