GIS-baserade fördelaktighetszoner som instrument för markanvändningsplaneringen

I artikeln presenteras och beskrivs ett instument som vi utvecklat för att med hjälp av öppna geodatamängder bedöma områdens lämplighet för ett givet ändamål, samt instrumentets applikationer hittills och i framtiden.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. matti.heikkinen@a-konsultit.fi
Den ansvarigas webbplats www.a-konsultit.fi
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.03.2019
Giltig t.o.m.
Last modified 15.06.2020
Visa ändringslogg
Created on 01.03.2019

Give feedback

comments powered by Disqus