GIS-baserade fördelaktighetszoner som instrument för markanvändningsplaneringen


I artikeln presenteras och beskrivs ett instument som vi utvecklat för att med hjälp av öppna geodatamängder bedöma områdens lämplighet för ett givet ändamål, samt instrumentets applikationer hittills och i framtiden.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.03.2019
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Matti Heikkinen
Den ansvarigas e-post
  1. matti.heikkinen@a-konsultit.fi
Den ansvarigas webbplats www.a-konsultit.fi
comments powered by Disqus