Paikkatietopohjaiset edullisuusvyöhykkeet maankäytön suunnittelun työkaluna

GIS-baserade fördelaktighetszoner som instrument för markanvändningsplaneringen

Av datasmängdens sammandrag

I artikeln presenteras och beskrivs ett instument som vi utvecklat för att med hjälp av öppna geodatamängder bedöma områdens lämplighet för ett givet ändamål, samt instrumentets applikationer hittills och i framtiden.

Källa: Paikkatietopohjaiset edullisuusvyöhykkeet maankäytön suunnittelun työkaluna

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 8403003
clean
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 1 mars 2019
Metadata senast uppdaterad 1 mars 2019
Skapad 1 mars 2019
SHA256 62a720063bcda3eb103f1c1693a9e98bd0752e1f150f3812ad95595b78963c0b