GIS-baserade fördelaktighetszoner som instrument för markanvändningsplaneringen

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/4523e378-453e-4468-82b7-afc8fcef4ed7/resource/a03da255-c7e3-4c93-aa5b-10ce30d4ae27/download/a-konsultit_kira-digi_loppuraportti.pdf

Av datasmängdens sammandrag

I artikeln presenteras och beskrivs ett instument som vi utvecklat för att med hjälp av öppna geodatamängder bedöma områdens lämplighet för ett givet ändamål, samt instrumentets applikationer hittills och i framtiden.

Källa: Paikkatietopohjaiset edullisuusvyöhykkeet maankäytön suunnittelun työkaluna

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Mars 1, 2019
Skapat
Mars 1, 2019
Format
PDF
Licens
Creative Commons Attribution 4.0
Uppdateringsfrekvens
None

Teknisk tilläggsinformation

Namn
GIS-baserade fördelaktighetszoner som instrument för markanvändningsplaneringen
Filstorlek
8403003
Koordinatsystem
clean
upload
SHA256
62a720063bcda3eb103f1c1693a9e98bd0752e1f150f3812ad95595b78963c0b