Borgå befolkningsprognos 2022-2037 enligt ålder och språk

Borgå befolkningsprognos per område baserar sej på Borgås kodbaserade prognos. Prognosen uppdateras årligen.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Porvoo
Den ansvarigas e-post
  1. d441c72d.hallinto.groups.porvoo.fi@emea.teams.ms
Den ansvarigas webbplats www.porvoo.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.porvoo.fi/digitaalisesti
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 18.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 10.08.2022

Give feedback

comments powered by Disqus