Luftkvalitet i realtid vid HRM:s mätstationer för luftkvalitet

Kartnivån visar luftkvaliteten i realtid som ett index för luftkvaliteten på Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) fasta och mobila mätstationer. Mätresultatet uppdateras varje timme.

HRM spårar luftkvaliteten i storstadsområdet med olika kontinuerliga mätningar på 13 platser. Åtta av mätstationerna är permanenta (Lojo, Mannerheimvägen, Mäkelänkatu, Alberga, Dickursby, Botby, Berghäll och Luk) och platsen för fem byten varje kalenderår. Luftkvaliteten mäts kontinuerligt i områden som påverkas av transport och små bränningar samt i bakgrundsområden som Luke och Kallio. Läs mer om luftkvalitets- och luftkvalitetsindex här.

Uppgifterna kan nås via HRM:s öppna WMS/WFS-gränssnitt. Namnet på kartnivån i gränssnittet är ”Ilmanlaatu nyt”. Mer information om HRM:s öppna gränssnitt. Uppgifterna finns även på HRM:s karttjänst med öppna data.

Ilmanlaatu nyt nivå funktion:

 • Mittausasema = Mätstation: Mätstationens namn, beskrivning av mätmiljön
 • Aika = Tid: Datum och tid för mätresultatet
 • Ilmanlaatuindeksi = Luftkvalitetsindex: Luftkvalitetsindex för den aktuella timmen (c. Klassificering av kartförklaringen eller nedan, klassificering av luftkvalitetsindex)
 • Mittausaseman_osoite = Mätning station address: Adress till platsen för mätstationen
 • Mittausaseman_numero = Mätstationsnummer

Klassificering av luftkvalitetsindex (symbolens färg och syfte):

 • Grön - Bra (0-50)
 • Gul - Tillfredsställande (51-75)
 • Orange - Undvikande (76-100)
 • Mörkröd - Dålig (101-150)
 • Lila - Very Dålig (151-)

Förhandsgranskning och nedladdning av material på HRM:s karttjänst.

Dataresurser (2)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-nyt/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 20.05.2021
Visa ändringslogg
Created on 19.11.2020

Give feedback

comments powered by Disqus