WFS gränssnitt

URL: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Av datasmängdens sammandrag

Kartnivån visar luftkvaliteten i realtid som ett index för luftkvaliteten på Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) fasta och mobila mätstationer. Mätresultatet uppdateras varje timme.

HRM spårar luftkvaliteten i storstadsområdet med olika kontinuerliga mätningar på 13 platser. Åtta av mätstationerna är permanenta (Lojo, Mannerheimvägen, Mäkelänkatu, Alberga, Dickursby, Botby, Berghäll och Luk) och platsen för fem byten varje kalenderår. Luftkvaliteten mäts kontinuerligt i områden som påverkas av transport och små bränningar samt i bakgrundsområden som Luke och Kallio. Läs mer om luftkvalitets- och luftkvalitetsindex här.

Uppgifterna kan nås via HRM:s öppna WMS/WFS-gränssnitt. Namnet på kartnivån i gränssnittet är ”Ilmanlaatu nyt”. Mer information om HRM:s öppna gränssnitt. Uppgifterna finns även på HRM:s karttjänst med öppna data.

Ilmanlaatu nyt nivå funktion:

  • Mittausasema = Mätstation: Mätstationens namn, beskrivning av mätmiljön
  • Aika = Tid: Datum och tid för mätresultatet
  • Ilmanlaatuindeksi = Luftkvalitetsindex: Luftkvalitetsindex för den aktuella timmen (c. Klassificering av kartförklaringen eller nedan, klassificering av luftkvalitetsindex)
  • Mittausaseman_osoite = Mätning station address: Adress till platsen för mätstationen
  • Mittausaseman_numero = Mätstationsnummer

Klassificering av luftkvalitetsindex (symbolens färg och syfte):

  • Grön - Bra (0-50)
  • Gul - Tillfredsställande (51-75)
  • Orange - Undvikande (76-100)
  • Mörkröd - Dålig (101-150)
  • Lila - Very Dålig (151-)

Förhandsgranskning och nedladdning av material på HRM:s karttjänst.

Källa: Reaaliaikainen ilmanlaatu HSY:n ilmanlaadun mittausasemilla

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Maj 19, 2021
Skapat
Maj 19, 2021
Format
WFS
Licens
CC-BY-4.0

Teknisk tilläggsinformation

Namn
WFS gränssnitt
Koordinatsystem
ETRS-GK25
SHA256
-