SAPA-alustan toteutussuunnitelma vuosille 2020-2022

Genomförandeplan för SAPA-plattformen för åren 2020–2022-public.pdf

Av datasmängdens sammandrag

Det här dokumentet beskriver genomförandeplanen för SAPA-projektets faser åren 2020–2022. Enligt undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer svarar CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy för genomförandet av SAPA-plattformen. Riksarkivet är produktägare i projektet och svarar för integreringen av SAPA-datasystemtjänsterna till en del av Riksarkivet verksamhet och andra datasystem.

Genomförandeprojektet för SAPA-plattformen startade i mars 2019 genom SAPA-styrgruppens beslut. I den första fasen av genomförandeprojektet för SAPA-plattformen genomfördes funktionerna för behandling och tillhandahållande avseende mottagande av digitaliserat material från mottagningsgränssnittet från Riksarkivets system, vilket gör det möjligt att ta i bruk SAPA-plattformen i Riksarkivets funktioner för massdigitalisering och retroaktiv digitalisering. Införandet av den första fasen har gjorts i steg vid Riksarkivet. Våren 2020 togs SAPA-plattformen i bruk för digitaliseringsprocessen av material som redan överförts till Riksarkivet. Avsikten är att ta i bruk SAPA-plattformen för massdigitalisering under hösten 2020.

I det här dokumentet beskrivs genomförandeplanen för SAPA-plattformen i fyra faser. Den första fasen har redan genomförts och resultaten från den beskrivs. För de följande faserna beskrivs innehållet, tidsplanerna, eftersträvade resultat samt vad respektive fas möjliggör i SAPA-tjänsten.

Mer information: kaisa.rihu@arkisto.fi (Riksarkivet), reko.etelavuori@arkisto.fi (Riksarkivet), mikko.laukkanen@csc.fi (CSC)

Källa: SAPA-alustan toteutussuunnitelma vuosille 2020-2022

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 1056314
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 23 september 2020
Metadata senast uppdaterad 23 september 2020
Skapad 23 september 2020
SHA256 0ed48859d8fb1a205ac045d2aa2d8b33b87ee6bf284004cbb155556ed73c1b62