Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurikäsikirja

Tämä käsikirja on ohje kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen STM:n hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa, kohdealueen osa-alueilla tai laajoissa hankkeissa, joissa laaditaan koko JHS179 viitekehyksen mukainen kokonaisarkkitehtuuri. Dokumentti on tarkoitettu näiden organisaatioiden, osa-alueiden ja hankkeiden pääarkkitehtien ja muiden arkkitehtituurien laatimisessa mukana olevien henkilöiden sekä arkkitehtuuri- ja hankeryhmien käyttöön. (01.10.2013)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Sosiaali- ja terveysministeriö
Administratörens e-post
  1. jukka.lahesmaa@stm.fi
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 25.08.2014