Information om Finland på många olika språk


InfoFinland är en mångsidig webbplats som sammanställer viktig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen betjänar även myndigheter i deras flerspråkiga informationsverksamhet.

I InfoFinland hittar användaren pålitlig information på sitt eget språk om flytten till Finland, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

Tjänsten finns på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska. De olika språkversionerna är identiska.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/tietoa-suomesta-avoimen-rajapinnan-kautta-monella-kielella/
  2. http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/avointa-tietoa-suomesta-monilla-kielilla/
  3. https://dev.hel.fi/apis/infopankki/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintäosasto
Den ansvarigas e-post infofinland@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.infofinland.fi
comments powered by Disqus