Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet

Luftföroreningskoncentrationer i Nyland 2022

Av datasmängdens sammandrag

Månatliga och årliga medelvärden för luftföroreningar, koncentrationer jämförbara med normer, maximala timvärden och data om tidsmässig representativitet för mätningar i Nyland.

Källa: Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 20 mars 2023
Metadata senast uppdaterad 21 mars 2023
Skapad 20 mars 2023
SHA256 -