Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet

Uudenmaan ilmansaasteiden kuukausi- ja vuosikeskiarvot, normeihin verrattavat pitoisuudet, maksimituntiarvot sekä tiedot mittausten ajallisesta edustavuudesta vuodelta 2020.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 16.04.2021
Visa ändringslogg
Created on 30.03.2021

Give feedback

comments powered by Disqus