Luftföroreningskoncentrationer i Nyland

Månatliga och årliga medelvärden för luftföroreningar, koncentrationer jämförbara med normer, maximala timvärden och data om tidsmässig representativitet för mätningar i Nyland.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 04.04.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 30.03.2021