Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet

Luftföroreningskoncentrationer i Nyland 2020

Av datasmängdens sammandrag

Månatliga och årliga medelvärden för luftföroreningar, koncentrationer jämförbara med normer, maximala timvärden och data om tidsmässig representativitet för mätningar i Nyland.

Källa: Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 mars 2021
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 29 mars 2021
SHA256 -