Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet

Luftföroreningskoncentrationer i Nyland 2021

Av datasmängdens sammandrag

Månatliga och årliga medelvärden för luftföroreningar, koncentrationer jämförbara med normer, maximala timvärden och data om tidsmässig representativitet för mätningar i Nyland.

Källa: Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 30 mars 2022
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 30 mars 2022
SHA256 -