Kodin vaarallisen jätteen keräyspisteet pääkaupunkiseudulla

WFS gränssnitt

Av datasmängdens sammandrag

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samlar in farligt avfall i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Materialet innehåller insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushållen tas emot på alla insamlingsställen och från företag i Stenböle Sortti-station. Detaljerad information om det avfall som ska tas emot, priser osv. finns på HSY:s webbplats.

Källa: Kodin vaarallisen jätteen keräyspisteet pääkaupunkiseudulla

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 9 maj 2022
Metadata senast uppdaterad 6 april 2024
Skapad 9 maj 2022
SHA256 -