Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

HUOM! Arkkitehtuurikuvausta päivitetään parhaillaan, uusi versio julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri kuvaa valtioneuvoston asianhallinnan tavoitetilan 5-10 vuoden kuluttua. Tavoitetila on laadittu valtioneuvoston asianhallinnan esiselvityshankkeessa v. 2014 ja se on päivitetty kesäkuussa 2016. Kuvaus on laadittu kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä.

Kohdearkkitehtuurissa kuvataan valtioneuvoston asianhallinnan arkkitehtuuriperiaatteet, sidosarkkitehtuurit, strategioista johdetut yleiset vaatimukset ja tavoitteet, tietoturva- ja integraatioperiaatteet, sidosryhmät, palvelut, prosessit, roolit, käsitemallin, päätietoryhmät, loogiset tietovarannot, tietovirrat, tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät.

Tavoitetila kattaa 12 ministeriön, tasavallan presidentin kanslian sekä oikeuskanslerinviraston asianhallinnan tavoitetilan. Siinä ei käsitellä erityissuojattavien tietoaineistojen hallintaa, vaan ainoastaan julkisten ja kansallista suojaustasoa IV ja III olevien tietojen käsittelyä.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Valtioneuvoston kanslia
Administratörens e-post
  1. terja.ketola@vnk.fi
Giltig fr.o.m. 01.10.2014
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 14.10.2014