Enkät om servicens tillgänglighet i Vanda stad

Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas olika sätt att sköta ärenden. Med tillgänglighet avses både att e-tjänsterna är lätta att använda och hitta och att det är enkelt att ta sig till servicen (till exempel daghemmet, hälsocentralen, skolan eller lekplatsen).

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Talous ja strategia
Den ansvarigas e-post
  1. tilasto@vantaa.fi
Länkar till mer information
  1. https://datastore.hri.fi/Vantaa/vaesto/Palvelujen_saavutettavuuskysely_2022_kysymykset.pdf
  2. https://datastore.hri.fi/Vantaa/vaesto/Palvelujen_saavutettavuuskysely_2018_kysymykset.pdf
Geografisk täckning
Last modified 19.10.2022
Visa ändringslogg
Created on 23.05.2018

Give feedback

comments powered by Disqus