Filter
energiantuotanto päästöt kaukolämpö

1 datamängd hittades

    Materialet innehåller uppgifter om fjärrvärmeutsläppen i huvudstadsregionen enligt sektor (hushåll, tjänster och offentlig sektor, industri) under åren 1990 och 2000–2022. På egna flikar finns information om...

    Kommuner
    XLSX