Filter
Väestö ja yhteiskunta

5 datamängder hittades

  Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin suomenkielinen...

  Hela landet
  PDF

  Suomen tilastollinen vuosikirja on laaja tilastojen kokoomateos suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjassa yhdistyvät uusin tilastotieto ja pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä. Julkaisu...

  Hela landet
  XLXS, PDF

  Databasen innehåller uppgifter om döda krigsfångar samt döda i civila läger under andra världskriget. Databasen innehåller uppgifter om ca 23 000 personer. Databasens användargränssnitt finns på adressen...

  Hela landet
  RDF

  Databasen innehåller uppgifter om avlidna finländare i försvarsmaktens tjänst, utländska frivilliga samt finländare som avlidit i Tysklands armé under de senaste krigen. Sammanlagt innehåller databasen uppgifter om ca...

  Hela landet
  CSV

  Databasen innehåller uppgifter om ca 40 000 döda i krigsförhållanden i Finland under åren 1914-1922. Huvuddelen av personerna i databasen har dött i inbördeskriget 1918 eller i uppgörelserna efter kriget men databasen...

  Hela landet
  RDF