Filter
pdf

2 datamängder hittades

  Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin suomenkielinen...

  Hela landet
  PDF

  Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) – ordlistan innehåller centrala ord, uttryck och fraser som förekommer i finska lagtexter samt rekommen-dationer till deras motsvarigheter på svenska. Ordlistan ingår i handboken...

  Hela landet
  TBX, XML
  PDF