Filter
xls

2 datamängder hittades

  Internationella centret för arkivforskning ICARUS (www.icar-us.eu) utförde hösten 2018 en statistisk enkät bland sina medlemsarkiv. Genom enkäten utreddes arkivens styrkor och volymer inom delområdena organisation,...

  Hela landet
  XLS

  ”Fanimuistot talteen” -tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2011–2012. Keruun toteuttivat Musiikkiarkisto ja tutkija Janne Poikolainen, joka käytti aineistoa omassa väitöskirjassaan "Musiikkifanius ja modernisoituva...

  Hela landet
  XLS