1 datamängd hittades

  • Granskaupphandlingar.fi-tjänstens data

    Data från Granskaupphandlingar.fi-tjänsten I materialet ingår upphandlingsutgifter från staten och kommunerna. I materialet ingår samtliga inköpsfakturor i anslutning till statens upphandlingar sedan 2016. Undantag...

    Hela landet
    TSV XLSX