Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 7, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.2
  • Totalt stjärnor: 12
  • Värderade datamängder: 10 / 10
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 2 6 0 2 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Digitaaliset aineistot arkeologisissa kenttätutkimuksissa - nykytila ja kehittämistarpeet 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Muinaisjäännökset (Muinaisjäännösrekisteri) 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 0 License not open
Museotilasto 3 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "CSV" receives score: 3.
Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet WFS 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 07/11/2023. Tried ...
Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Museoviraston paikkatietojen tiedostolataus 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Museoviraston tiedon avaamisen opas 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Suojeltu rakennusperintö (Rakennusperintörekisteri) 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...