Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 28, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.5
  • Totalt stjärnor: 5
  • Värderade datamängder: 10 / 10
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 7 2 0 1 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Digitaaliset aineistot arkeologisissa kenttätutkimuksissa - nykytila ja kehittämistarpeet 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Muinaisjäännökset (Muinaisjäännösrekisteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 0 License not open
Museotilasto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet WFS 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 15/09/2023. Tried ...
Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Museoviraston paikkatietojen tiedostolataus 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Museoviraston tiedon avaamisen opas 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Suojeltu rakennusperintö (Rakennusperintörekisteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.