Tågavgångar tidtabelltjänst

Traffic Management Finland - Publicerad 27.4.2020 - uppdaterat 10.12.2021

  1. 2020-04-27-114846.443557junalahdotturku.JPG
  2. 2020-04-27-114846.484081junalahdotIC.JPG
  3. 2020-04-27-114846.522864junalahdotsuosikit.JPG

I tidtabellstjänsten Tågavgångar kan du kontrollera tågens avgångs- och ankomsttider på alla stationer för persontrafik i Finland. Uppgifterna grundar sig på tågens trafikinformation i realtid.


Använda datamängder

  • rata.digitraffic.fi Rautatieliikenteen avoimen datan tietojen lähteenä toimii Liikenneviraston ratakapasiteetin hallinnan LIIKE-järjestelmä, josta tietoja poimitaan avoimen datan rajapintaan. Avoimen datan rajapinta...

    Hela landet
    JSON