Trafikläget-tjänsten

Traffic Management Finland - Publicerat 27.4.2020 - uppdaterat 29.4.2020

 1. 2020-04-27-091056.835236liikennetilanneruuhkat.JPG
 2. 2020-04-27-091056.871642liikennetilannekamerat.JPG
 3. 2020-04-27-091056.905785liikennetilannetietyo.JPG

Trafikläget-tjänsten visar trafikinformation från Traffic Management Finland, Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket (Traficom) på en karta. Tjänsten innehåller information som dessa organisationer samlar från väg-, sjö- och järnvägstrafiken. Informationen kommer från vägväder- och andra trafikmätningsstationer, trafikregleringssystem samt andra informationssystem.

I tjänsten finns information om störningar i vägtrafiken, om väglaget och väglagsprognosen, om hur vägtrafiken löper och om rusningar, om viktbegränsningar på grund av menföre, om isvägar samt bilder från väglagskameror. Från järnvägstrafiken visas information om tidtabeller och punktlighet på stationerna. Sjötrafikinformationen innehåller Traficoms navigationsvarningar åt sjöfarare samt information om vilka fartyg som är i hamnen samt anländande fartyg för alla Finlands hamnar.

Läs mer om tjänsten på TMFG's webbsida


Använda datamängder

 • Digitraffic meriliikenne

  Digitraffic-palvelun kautta jaeltavat meriliikenteen tiedot syntyvät Traffic Management Finlandin tytäryhtiön VTS Finlandin, Väyläviraston sekä Traficomin operoimissa ammattimerenkulun tietojärjestelmissä. Jakelussa...

  Hela landet
  WEBSOCKET/JSON JSON GEOJSON
 • Digitraffic rautatieliikenne (rata.digitraffic.fi)

  rata.digitraffic.fi Rautatieliikenteen avoimen datan tietojen lähteenä toimii Liikenneviraston ratakapasiteetin hallinnan LIIKE-järjestelmä, josta tietoja poimitaan avoimen datan rajapintaan. Avoimen datan rajapinta...

  Hela landet
  JSON
 • Digiroad

  Digiroad on Väylän vastuulla oleva valtakunnallinen aineistokokonaisuus, joka sisältää tieverkon keskilinjageometriat sekä liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja. Digiroad on kokoava tietojärjestelmä, johon...

  Hela landet