Tutki hankintoja

Hansel Oy - Publicerat 1.2.2018 - uppdaterat 4.11.2020

  1. 2018-03-27-090318.829874logo-tutki-hankintoja.svg
  2. 2018-03-27-090527.105027tutkihankintoja.png
  3. 2018-03-27-200737.221302suurimmattoimittajat.png
  4. 2018-03-27-200737.271192hakinnat.png

Tjänsten tutkihankintoja.fi erbjuder information om statens upphandlingar till medborgare och företag. Medborgare får information om vad staten köper och till vilka ändamål offentliga medel används. Företag får information om marknader. Du kan bekanta dig med handlingar till exempel efter organisation eller kategori.

Launch website


Använda datamängder

Denna applikation saknar datamängder