Tietoaineistojen kategoriat

Tietoaineistojen kategoriat
Kategoria Kuvaus Esimerkit
Alueet ja kaupungit Kartat, alueellinen data (data, joka kattaa tietyn maantieteellisen alueen) Postinumeroalueet, asemakaavat, kaupunkien ortokuvat, kaupungin/kunnan talous
Energia Energiapolitiikka, energiateollisuus, energiankulutus, uusiutuva energia Uusiutuvat energialähteet, sähkönkulutus, kivihiili, öljy
Hallinto ja julkinen sektori Vaalit ja äänestäminen, politiikka, hallinto ja päätöksenteko, vieraanvaraisuus ja lahjat, julkisen sektorin data, sanastot Palkka-asteikot, äänestysaktiivisuus, valtion henkilöstö
Kansainväliset alueet Ulkopolitiikka, kansainväliset järjestöt ja sopimukset, konfliktit ja rauha, asevoimat Sodissa kuolleet, EU:n määräykset, kansainväliset arkistotilastot
Koulutus ja urheilu Opetus ja koulutus, varhaiskasvatus, urheilu Koulutustilastot, oppilaitosten avoin data, kouluterveydenhuolto, urheilupaikat
Kulttuuri, taide ja vapaa-aika

Kirjastot, galleriat, museot, musiikki, arkistot, teatteri, harrastukset ja vapaa-aika

Kirjastojen lainaustilastot, museoiden kävijämäärät, kulttuuriympäristöt
Liikenne Liikennepolitiikka, liikennevälineet ja -muodot, julkinen liikenne, kävely ja pyöräily Meriliikenne, lentoliikenne, katujen kunnossapito, julkisen liikenteen aikataulut
Maatalous, kalastus, metsätalous ja elintarvikkeet Maatalous, metsätalous, kalastus ja kaikki niihin liittyvä politiikka, sääntely, ohjeistukset ja toiminta, elintarvikkeet ja elintarviketeknologia Elintarvikevalvonta, peltoalueet
Matkailu ja turismi Matkailukohteet, nähtävyydet, matkailutilastot Majoitustilastot, matkailukohteiden kävijämäärät
Oikeus, oikeusjärjestelmä ja yleinen turvallisuus Lakiasiat, lainopilliset ammatit, oikeusjärjestelmä, yleinen turvallisuus Oikeuksien ratkaisut, lakisanastot, rikostilastot
Rakennettu ympäristö ja infrastruktuuri Rakennukset ja rakentaminen, tiet, rautatiet, liikenneväylät, sähköverkot, puistot, muu infrastruktuuri Osoitteet, kiinteistötiedot, rakennusluvat, pysäköintialueet, maakuntakaavat
Talous ja rahoitus Talouspolitiikka, verotus, rahoitus ja investoinnit, kulutus, kauppa ja kauppapolitiikka, tariffit, elinkeinot ja yritykset Kunnan talousarviot, yritysrekisterit, SBR taksonomiat
Terveys Lääketiede, sairaustiedot, ravitsemus, terveydenhuollon ammatit Vanhusten- ja vammaishuolto, terveysasemat, tartuntataudit, erikoissairaanhoito
Tiede ja teknologia Tutkimukset (myös kysely- ja haastattelututkimukset), tutkimustieto ja -tulokset, teknologia Asiakastyytyväisyyskyselyt, opinnäytteet, radiotaajuudet ja ilmakuvaus
Väestö ja yhteiskunta Väestön koostumus, työllisyys, sosiaalipolitiikka, asuminen, maahanmuutto, sosiaaliturva Työttömyysetuuden saajat, perheiden koostumus, asuinrakennusten tiedot
Ympäristö ja luonto Sää, luonnonympäristö, ympäristön pilaantuminen, jäte- ja vesihuolto Ilmakehän saasteiden määrä, ilmastonmuutosskenaariot, meteorologia