Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet. Aineistossa on tiedot Kelan etuuksien saajien ja maksettujen etuuksien määristä sekä keskimääräisen etuuden laskentaan tarvittavat tiedot. Aineisto kattaa valtaosan Kelan etuuksista sekä vuositasolla että kuukausitasolla. Aineistossa on vuositason summat vuodesta 2008 ja kuukausitason summat tammikuusta 2018 alkaen.

Aineistosta puuttuu tiedot työnantajien järjestämästä työterveyshuollosta, yrittäjien työterveyshuollosta ja opiskelijoiden terveydenhuollosta maksetuista korvauksista.

Vuositason aineistossa ei ole tietoja eläkkeiden, vammaisetuuksien, asumistukien tai ja elatustuen saajista. Opintolainavähennykseen ja opintolainan valtiontakaukseen ei liity Kelan maksua etuuden saajalle.

Yleisen asumistuen saaja tarkoittaa tässä asumistuen saajaruokakuntaa ja perustoimeentulotuen saaja toimeentulotuen saajakotitaloutta.

Aineisto kattaa seuraavat etuudet:

• Elatustuki

• Eläke-etuudet (ei sisällä takuueläkettä)

• Eläkkeensaajan asumistuki

• Erityishoitoraha

• Koulumatkatuki

• Kuntoutus

• Kuntoutusraha

• Lapsilisä

• Lastenhoidon tuet

• Maahanmuuttajan erityistuki

• Opintolainahyvitys

• Opintolainan korkoavustus

• Opintolainavähennys

• Opintotuki (opintoraha, asumislisä, lainatakaus)

• Perustoimeentulotuki

• Sairaanhoitokorvaukset

• Sairauspäivärahat

• Sotilasavustus

• Takuueläke

• Työttömyysturva

• Vammaisetuudet

• Vanhempainpäiväraha

• Vuosilomakustannuskorvaukset työnantajille

• Yleinen asumistuki

• Äitiysavustus

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kela (Kansaneläkelaitos)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Lisätietoa verkossa
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/851991/avoin-data-kelan-etuuksien-saajat-ja-maksetut-etuudet
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 20.01.2022
Viimeksi muokattu 15.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 20.01.2022