Tietoaineistot

Rajaukset
Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet

Löytyi 300 tietoaineistoa

  Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa käytettyjä käsitteitä ja termejä. (05.04.2012)

  Koko maa
  PDF

  Tämä dokumentti on yleissuunnitelma kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyön käynnistämisestä puolustusministeriössä, puolustushallinnossa ja Puolustus ja ulkosuhteet -kohdealueella. (24.3.2014)

  Koko maa
  ZIP

  Näissä dokumenteissa kuvataan kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri. Viitearkkitehtuuri ohjaa kansallisesti tietojen ja palvelujen yhdistämisen ratkaisukokonaisuuksia ja tiedonvälityksen välineiden...

  Koko maa
  PDF

  Kokonaisarkkitehtuurityö ja paikkatiedon viitearkkitehtuuri tähtäävät tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen julkishallinnossa ja laajemminkin koko yhteiskunnassa. Paikkatietojen osalta lähtökohtana ovat eurooppalainen...

  Koko maa
  PDF

  Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) on opetus- ja kulttuuriministeriön toimialatasoinen sisältö- ja palvelukokonaisuus. Sen perustan muodostavat kirjastot, arkistot ja museot sekä kulttuuriperintöaineistoa...

  Koko maa
  PDF

  Tämä yhteentoimivuuden komponentti sisältää tietoa asiointitilipalveluun liittymisestä ja liittymisprosessista. (19.05.2011)

  Koko maa
  HTML

  Tässä esiselvityksessä kuvataan tavoitteena oleva Suomen julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta edistävä metatietopalvelu. Sen avulla valtion ja kuntien tietojärjestelmien tuottajat, kehittäjät ja...

  Koko maa
  ZIP

  Tämä dokumentti liitteineen esittelee, miten ja mistä osista julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri tavoitetilassaan muodostuu. Dokumentti perustuu Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hankkeen (VM125:05/2007)...

  Koko maa
  ZIP

  Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään...

  Koko maa
  ZIP

  Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten julkisen hallinnon...

  Koko maa
  PDF

  JHS-metatietorekisteri koostuu julkisen hallinnon yhteisestä sanastosta (JHS-sanasto) ja julkisen hallinnon yhteisestä skeemakirjastosta (JHS-skeemakirjasto). Rekisterin sisältö tuotetaan noudattamalla JHS170 ja...

  Koko maa

  Tämä dokumentti sisältää julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ohjaavat julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä. (05.04.2012)

  Koko maa

  Tämän suosituksen tarkoituksena on antaa yleiset suositukset julkisen hallinnon organisaatioiden verkkopalveluiden (verkkosivustojen ja asiointipalveluiden) suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon. Tässä...

  Koko maa

  Kansallinen lainsäädäntö velvoittaa Liikennevirastoa, Maanmittauslaitosta ja kuntia ylläpitämään kansallista tie- ja katuverkostoaineistoa. Suositus on tarkoitettu tukemaan näiden organisaatioiden ylläpitovelvoitetta....

  Koko maa

  Tässä julkisen hallinnon suosituksessa määritellään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen, tonttijakojen, rajoitusalueiden ja rakennuskieltojen tunnuksia. Lisäksi määritellään sitovissa tonttijaoissa...

  Koko maa

  Tähän JHS-suositukseen on koottu aiemmin omina erillisinä suosituksinaan olleet luokitukset. Tämä suositus korvaa seuraavat suositukset: JHS 121 Toimialaluokitus, JHS 122 Kuntien luokitusjärjestelmä, JHS 123...

  Koko maa

  Tässä julkisen hallinnon suosituksessa ja sen liitteissä esitetään vaatimukset asemakaavan pohjakartalle. Siinä annetaan vaatimukset kaavoitusmittauksille, asemakaavan pohjakartan laatimiselle ja sen kuvaustekniikalle...

  Koko maa

  Suomessa on otettu käyttöön yleiseurooppalainen koordinaattijärjestelmä ja korkeusjärjestelmä. Järjestelmien määrittelyt ja suositukset niiden käyttämiseksi ovat julkisen hallinnon suosituksissa JHS 153, JHS 154 ja...

  Koko maa

  Suositus sisältää julkisten palvelujen verkkopalvelujen yhtenäiseen kuvaamiseen tarkoitetun yleisen tietomallin ja julkisten palvelujen ryhmittelyn. Suositus korvaa aiemmin käytössä olleen JHS 145 Palvelutietojen...

  Koko maa

  Suositus opastaa organisaatioita ICT-palvelujen laadunvarmistukseen niiden koko elinkaaren ajan. Suositus perustuu julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojen hyviin käytäntöihin, joita on kerätty suosituksen...

  Koko maa
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).