Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri


Näissä dokumenteissa kuvataan kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri.

Viitearkkitehtuuri ohjaa kansallisesti tietojen ja palvelujen yhdistämisen ratkaisukokonaisuuksia ja tiedonvälityksen välineiden kehittämistä. Kansallinen palveluväylä tarkoittaa julkisen palveluväylän (erityisesti julkisen internetin yli tapahtuva suojattu tiedonvaihto) ja vyöhykkeiden (rajatussa ympäristössä tapahtuva tiedonvaihto) muodostamaa tiedonvälitykseen tarkoitettua palvelukokonaisuutta.

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuurin tarkoituksena on kuvata osaltaan kansallisen palveluarkkitehtuuria keskittyen julkisen palveluväylän rooliin tietojärjestelmien välisessä integraatiossa. Julkisia palveluväyliä rakennetaan kansallisesti vain yksi, joten tältä osin viitearkkitehtuuri ei ole vain toteutusriippumaton kuvaus vaan täältä osin jo käytettävä ratkaisu.

Palveluväylän viitearkkitehtuuri ja erityisesti julkisen palveluväylän toteutus sisältää monia Perustietojen rajapintamäärittelyjen (PERA-määrittelyt) kanssa päällekäisiä ohjeistuksia. PERA-määrittelyt on otettu palveluväylän viitearkkitehtuurin liitteeksi.

Päivitetty versio 2.00 on hyväksytty JUHTAn kokouksessa 8.10.2015. Edellinen versio oli vuodelta 2013.

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä

Contributor Licence Agreement (CLA): Ei

Patentit: Dokumentit eivät sisällä patentoitavissa olevaa sisältöä.

Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Interoperability tools
  Kansainväliset vertailut
  Tila Aktiivinen
  Tietoaineiston ylläpitäjä Jari Kallela
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jari.kallela@vm.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus