Tietoaineistot

Rajaukset
julkinen hallinto

Löytyi 11 tietoaineistoa

  Vesikulkuneuvojen avoin data -tietosuotteet sisältävät kaikkien rekisterissä olevien vesikulkuneuvojen tekniset tiedot ja sijaintitiedot Traficomin ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä.

  Koko maa
  JSON, XML

  Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä tasolla kansallisen palveluväylän konsepti, kansalliselle palveluväylälle asetetut tavoitteet sekä väylän arkkitehtuurin suunnittelun pohjaksi valittu ratkaisumalli. (15.05.2013)

  Koko maa
  PDF

  Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan lyhyesti, miten organisaatiota tulisi kehittää kokonaisuutena ja miten kokonaisarkkitehtuuri...

  Koko maa
  PDF

  Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri v. 1.0 (26.02.2013)

  Koko maa
  ZIP

  Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa käytettyjä käsitteitä ja termejä. (05.04.2012)

  Koko maa
  PDF

  Näissä dokumenteissa kuvataan kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri. Viitearkkitehtuuri ohjaa kansallisesti tietojen ja palvelujen yhdistämisen ratkaisukokonaisuuksia ja tiedonvälityksen välineiden...

  Koko maa
  PDF

  Kokonaisarkkitehtuurityö ja paikkatiedon viitearkkitehtuuri tähtäävät tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen julkishallinnossa ja laajemminkin koko yhteiskunnassa. Paikkatietojen osalta lähtökohtana ovat eurooppalainen...

  Koko maa
  PDF

  Tämä dokumentti liitteineen esittelee, miten ja mistä osista julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri tavoitetilassaan muodostuu. Dokumentti perustuu Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hankkeen (VM125:05/2007)...

  Koko maa
  ZIP

  Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään...

  Koko maa
  ZIP

  Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten julkisen hallinnon...

  Koko maa
  PDF

  Tämä dokumentti sisältää julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ohjaavat julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä. (05.04.2012)

  Koko maa
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).