Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri v. 0.8


Kokonaisarkkitehtuurityö ja paikkatiedon viitearkkitehtuuri tähtäävät tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen julkishallinnossa ja laajemminkin koko yhteiskunnassa. Paikkatietojen osalta lähtökohtana ovat eurooppalainen Inspire-lainsäädäntö ja kansainväliset standardit, joilla tavoitellaan yhteentoimivuutta yleismaailmallisesti. Säädösten ja standardien ohella yhteentoimivuuteen ohjaavat strategiat ja ohjelmat.

Paikkatieto on tietoa kohteista, joiden paikka Maan suhteen tunnetaan. Sijaintitieto voi olla täsmällistä koordinaattitietoa tai viitteellistä osoitteiden tai tunnusten avulla kohteita paikantavaa tietoa. Paikkatieto on näkökulma tietoon, tietojenkäsittelyyn ja tietohallintoon ja se tukee erillään kerättyjen ja pidettyjen tietojen yhdistämistä ja eri tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Kokonaisarkkitehtuurin lähtökohtana on neljä näkökulmaa: toiminnot, tiedot, tietojärjestelmät ja teknologia. Näkökulmia tarkastellaan käsitteellisellä, loogisella ja fyysisellä tasolla. Paikkatiedon viitearkkitehtuuri koskettelee kaikkia näkökulmia lähinnä käsitteellisellä tasolla ja painottuu tietoihin ja tietojärjestelmien rajapalveluihin eli paikkatiedon palveluarkkitehtuuriin. (05.03.2013)

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Kyllä
Lisätietoa lisenssistä

Contributor Licence Agreement (CLA): Ei

Patentit: Patenttien osalta tilannetta ei ole selvitetty.

Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen 07.09.2016
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Interoperability tools
  Kansainväliset vertailut
  Tila Aktiivinen
  Tietoaineiston ylläpitäjä Jari Kallela
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite jari.kallela@vm.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus