Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri v. 0.8

Kokonaisarkkitehtuurityö ja paikkatiedon viitearkkitehtuuri tähtäävät tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen julkishallinnossa ja laajemminkin koko yhteiskunnassa. Paikkatietojen osalta lähtökohtana ovat eurooppalainen Inspire-lainsäädäntö ja kansainväliset standardit, joilla tavoitellaan yhteentoimivuutta yleismaailmallisesti. Säädösten ja standardien ohella yhteentoimivuuteen ohjaavat strategiat ja ohjelmat.

Paikkatieto on tietoa kohteista, joiden paikka Maan suhteen tunnetaan. Sijaintitieto voi olla täsmällistä koordinaattitietoa tai viitteellistä osoitteiden tai tunnusten avulla kohteita paikantavaa tietoa. Paikkatieto on näkökulma tietoon, tietojenkäsittelyyn ja tietohallintoon ja se tukee erillään kerättyjen ja pidettyjen tietojen yhdistämistä ja eri tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Kokonaisarkkitehtuurin lähtökohtana on neljä näkökulmaa: toiminnot, tiedot, tietojärjestelmät ja teknologia. Näkökulmia tarkastellaan käsitteellisellä, loogisella ja fyysisellä tasolla. Paikkatiedon viitearkkitehtuuri koskettelee kaikkia näkökulmia lähinnä käsitteellisellä tasolla ja painottuu tietoihin ja tietojärjestelmien rajapalveluihin eli paikkatiedon palveluarkkitehtuuriin. (05.03.2013)

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. jari.kallela@vm.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
  Maantieteellinen kattavuus
  Päivitystiheys
  Voimassa alkaen
  Voimassa päättyen 07.09.2016
  Viimeksi muokattu 15.06.2020
  Näytä muutoshistoria
  Luotu 12.08.2014

  Anna palautetta

  comments powered by Disqus