Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen oppilasmäärät kouluittain

Excel-tiedosto

Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilas- ja opiskelijamäärät oppilaitoksittain 20.9. tilaston mukaan vuodesta 2012 eteenpäin. Peruskoulut ja lukiot on eritelty suomen- ja ruotsinkielisiin oppilaitoksiin.

Aineisto sisältää myös maahanmuuttajien valmistavan opetuksen, erityisopetuksen ja sairaalaopetuksen oppilaat. Erityiskoulujen oppilasmäärä on esitetty kuitenkin vain kokonaisuutena (ei kouluittain). Oppilaiden kokonaismäärä saattaa poiketa todellisesta oppilasmäärästä, koska aineistosta on poistettu yksittäiset tietyn luokka-asteen oppilaat.

Lähde: Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen oppilasmäärät kouluittain

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLSX
Tiedostokoko 243000
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 13. joulukuuta 2013
Metatieto viimeksi päivitetty 19. kesäkuuta 2023
Luotu 13. joulukuuta 2013
SHA256 -