JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015)

Tämä suositus määrittelee julkisen hallinnon yleiset sopimusehdot tieto- ja viestintäteknologian ja palvelujen hankinnassa. Yleisten sopimusehtojen lisäksi suositukseen kuuluu joukko hankinnan kohteen mukaisia erityisehtoja. Suositus on tarkoitettu julkisen hallinnon hankintayksiköille niiden tehdessä tieto- ja viestintätekniikan ja palvelujen hankintoja.

Tämä suositus korvaa aiemmat julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007).

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs166
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.07.2014