Löytyi 227 tietoaineistoa

 • Kelirikkorajoitus (Tierekisterin tietolaji 162)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajilla ilmoitetaan tieosuudet, jotka ko. vuonna ovat olleet kelirikkorajoituksen alaisia. Tietoa käytetään vain tilastointiin eikä kevään aikana...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Reunapaalut (Tierekisterin tietolaji 513)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan reunapaaluilla varustettu tieosuus sekä siltojen kaiteissa olevat reunapaalujaksot (ei silloin jos reunapaalut on vain kaiteen...

  Koko maa
  WFS WMS
 • INSPIRE dataset: Standard Instrument Arrival

  A designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a significant point, normally on an ATS route, with a point from which a published instrument approach procedure can be commenced.

  Koko maa
 • Digiroad

  Digiroad on Väyläviraston vastuulla oleva valtakunnallinen aineistokokonaisuus, joka sisältää tieverkon keskilinjageometriat sekä liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja. Digiroad on kokoava tietojärjestelmä, johon...

  Koko maa
 • Rummut (Tierekisterin tietolaji 509)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan maanteiden ja kevyen liikenteen väylien poikki menevät rummut. Rummuiksi luetaan kaikki halkaisijaltaan alle 2000 mm:n rummut....

  Koko maa
  WFS WMS
 • Rataverkko

  Yksiraiteinen ratalinja-aineisto Väyläviraston hallinnoimasta rataverkosta koko Suomen alueelta. Aineisto ei sisällä yksityisraiteita. Sisältää ominaisuustietoina rataosanumeron sekä ratakilometritiedon, joiden avulla...

  Koko maa
 • Yksityistieliittymä (Tierekisterin tietolaji 251)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille rekisteröidään katujen, kaavateiden tai yksityisteiden liittymiä. Rekisteröinti koskee paitsi maastossa havaittuja liittymiä myös lupapäätöksissä...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Varareitit (Tierekisterin tietolaji 159)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mitkä varareitit (max 10 kpl) ko. tieosuuden kautta kulkevat. Sama tieosuus voi toimia yhden tai useamman varareitin osana.

  Koko maa
  WMS WFS
 • Suojatiet (Tierekisterin tietolaji 310)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Liittymissä olevat suojatiet rekisteröidään liitymätietoina (kts. solmut, liittymät ja liittymätiedot). Sen lisäksi niistä ja muuallakin olevista suojateistä...

  Koko maa
  WFS WMS
 • INSPIRE Download Service (WFS) for Road Transport Networks

  FTIA INSPIRE Download Service (WFS) for Road Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature type: Water transport network. The service is based on the FTIA INSPIRE Transport...

  Koko maa
 • Valaistus (Tierekisterin tietolaji 167)

  Tierekisterin valaistus-tietolaji. Kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Valaistuksi tieosuudeksi katsotaan 2 tai useamman valaisimen muodostama kokonaisuus tiellä. Käytännössä saattaa esiintyä tapauksia,...

  Koko maa
  WMS WFS
 • Telematiikkajakso (Tierekisterin tietolaji 180)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan pysyvin valvontavälinein varustetut telemaattisesti ohjatut tieosuudet. Inventoiti tehdään toimistotyönä Liikennekeskusten...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän haara (Tierekisterin tietolaji 270)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään pyörätieltä myös haarat, eli alle 20 m:n pätkät, jotka johtavat usein bussipysäkille, hautausmaalle tms. paikkaan.

  Koko maa
  WFS WMS
 • Painorajoitusalttius (Tierekisterin tietolaji 309)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tiestön alttius kelirikolle inventoidaan toimistotyönä kelirikkotilastojen, tien kuntohavaintojen sekä paikallisen asiantuntemuksen perusteella. Alttius...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Verkot (Tierekisterin tietolaji 153)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2-ajorataisella tiellä on kaistan leveydelle asennettu verkko. Tierekisteriin...

  Koko maa
  WFS WMS
 • INSPIRE dataset: Airspace Area

  A defined volume in the air, described as horizontal projection with vertical limits.

  Koko maa
 • Aidat (Tierekisterin tietolaji 515)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan aidalla varustettu tieosuus. Aidoista inventoidaan tyyppi ja materiaali.

  Koko maa
  WMS WFS
 • Kansi (RATKOn tietolaji)

  Tasoristeyksellä tarkoitetaan tien ja radan samassa tasossa olevaa risteystä. Tieliikenne edellyttää tasoristeykseen kansirakenteen, jotta liikennöinti olisi mahdollista. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat...

  Koko maa
  SHP (ESRI SHAPE) GML
 • Runkoverkko (Tierekisterin tietolaji 340)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  Koko maa
  WFS WMS
 • Sorateiden runkokelirikko (Tierekisterin tietolaji 328)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tiedot inventoidaan vuosittain joka kevät erillisen inventointiohjeen mukaisesti. Kohteita, joissa tien kunto on erittäin hyvä (luokka 5), ei viedä tierekisteriin.

  Koko maa
  WFS WMS