Löytyi 180 tietoaineistoa

 • Tieosoiteverkko

  MÄÄRITELMÄ: Tierekisterin tieosoitejärjestelmän avulla määritetään rekisteritietojen sijainti tietokannassa ja maastossa. Tieosoitejärjestelmä käsittää tietyn ajanhetken mukaiset tieosoitteet ja kuvauksen teiden...

  Koko maa
  SHP WFS WMS
 • Valaistus (Tierekisterin tietolaji 167)

  Tierekisterin valaistus-tietolaji. Kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Valaistuksi tieosuudeksi katsotaan 2 tai useamman valaisimen muodostama kokonaisuus tiellä. Käytännössä saattaa esiintyä tapauksia,...

  Koko maa
  WMS WFS
 • Väyläalue (vesiväyläaineisto)

  Väyläalue on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu väylän reunalinjojen rajaama alue. Väyläalueeseen kuuluvat myös väylän yhteyteen suunnitellut vesiliikenteen erityisalueet, kuten odotus-, kohtaamis- ja kääntöalueet...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Näkemäpituus (Tierekisterin tietolaji 113)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Näkemäpituudella tarkoitetaan matkaa, jolla henkilöauton kuljettaja esteettä näkee tiellä 110 cm korkeudella olevan pisteen. Näkemäpituus mitataan näkemien...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Tien päällyste (Tierekisterin tietolaji 137)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun tieosuus ensimmäisen kerran päällystetään tai kun päällysteen luokka vaihdetaan toiseksi. Jälkimmäiseen tapaukseen liittyy...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Mäet (Tierekisterin tietolaji 112)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tämä tietolaji perustuu kahden peräkkäisen tienkohdan suhteellisen korkeuseron selvittämiseen barometria (ilmanpaine) käyttäen. Menetelmällä pyritään saamaan...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Digiroad

  Digiroad on Väyläviraston vastuulla oleva valtakunnallinen aineistokokonaisuus, joka sisältää tieverkon keskilinjageometriat sekä liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja. Digiroad on kokoava tietojärjestelmä, johon...

  Koko maa
 • Merenkulun turvalaitteet (vesiväyläaineisto)

  Merenkulun turvalaite on kulkuväylän merkitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaamista ja turvaamista varten vesialueelle tai rannalle sijoitettu rakenne ja laite. Navigointiin ja väylän merkitsemiseen käytettävien...

  Koko maa
 • Korkeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 263)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään kaikki yleisillä teillä olevat alikulkukorkeutta rajoittavat esteet (paitsi sähköjohdot). Korkeusrajoituksen osoitteena käytetään...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Pohjavahvistukset ja pohjarakenteet (Tierekisterin tietolaji 171)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolaji on tarkoitettu teiden pohjarakenteiden ja pohjanvahvistuskohteiden rekisteröintiin. Inventointi tehdään aluksi toimistotyönä vanhojen suunnitelmien ja...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Tienvarsimainokset (Tierekisterin tietolaji 197)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään sekä maastossa havaitut tienvarsimainokset, että mainoksille annetut lupapäätökset sitä mukaa kun uusia lupia myönnetään. Mainoksen...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Kelirikkorajoitus (Tierekisterin tietolaji 162)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajilla ilmoitetaan tieosuudet, jotka ko. vuonna ovat olleet kelirikkorajoituksen alaisia. Tietoa käytetään vain tilastointiin eikä kevään aikana...

  Koko maa
  WFS WMS
 • WC (Tierekisterin tietolaji 504)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden WC:t sekä niiden varustelu, kunto ja tyhjennys. WC kuvataan ulkoa ja sisältä. WC:n tieosoitteen on oltava sama...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Kivetyt alueet (Tierekisterin tietolaji 518)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan tiealueella olevat kivetyt alueet. Kivetyistä alueista inventoidaan tyyppi ja materiaali. Lisäksi kirjataan pinta-ala ja...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Nopeusrajoitus ja taajamanopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 168)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille rekisteröidään vain pysyvät nopeusrajoitukset (ei tilapäisiä tai ns. vaihtuvia nopeusrajoituksia). Vaihtuvat nopeusrajoitukset ja niiden...

  Koko maa
  WFS WMS
 • PTM 100 m (Tierekisterin tietolaji 704)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  Koko maa
  WFS WMS
 • Talvinopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 169)

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Piirit kirjaavat talvinopeusrajoitustiedot päätösten mukaisesti toimistotyönä. Nopeusrajoitukset viedään pitkinä osuuksina, huomioimatta tiekohtaisiin...

  Koko maa
  WFS WMS
 • Liikennemerkkien kirjasintyyppi

  Suomessa opastusmerkeissä käytetään Liikenneviraston omaa kirjasintyyppiä. Nykyisten opastusmerkkien tekstityypit ja mitoitukset ovat peräisin 1960-luvulta.

  Koko maa
  PDF DWG
 • Tieliikenteen automaattiset mittaustiedot (LAM)

  Väylävirasto kerää tietoa tieliikenteestä liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) avulla. Tietoja jaetaan sekä raakamuodossa että valmiina raportteina. Aktiivisia LAM –pisteitä on tällä hetkellä Suomessa n. 500...

  Koko maa
  CSV
 • Tieliikenneonnettomuudet

  Väylävirasto kerää vuosittain tieliikenneonnettomuuksiin liittyvää dataa poliisilta saatujen tietojen perusteella ja täydentää ne tilastokeskuksen avustuksella. Ainesto on toteutettu Datapackage-standardin ohjeiden...

  Koko maa
  PDF CSV