Löytyi 132 tietoaineistoa

 • Väylän avoin WMS

  Palvelun kautta on saatavilla seuraavat aineistot (suluissa tekninen nimi): Ajoradan leveys (ajoradan_leveys) Alikulku (alikulku) Liikennemäärät (liikennemaarat) Lisäkaistat (lisakaistat) Nopeusrajoitukset...

  Koko maa
  WMS
 • Hoitosopimukset (Tierekisterin tietolaji 131)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Kunnossapitotoiminnan tarkoituksenmukaisuus saattaa edellyttää, että Tiehallinto teettää jonkun katuosuuden hoidon ja kunta vastaavasti yleisen tien. Joskus myös VR...

  Koko maa
 • Aidat (Tierekisterin tietolaji 515)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan aidalla varustettu tieosuus. Aidoista inventoidaan tyyppi ja materiaali.

  Koko maa
  WMS WFS
 • Kohtaamispaikat ja levikkeet (Tierekisterin tietolaji 198)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään sellaiset ajoradan paikalliset levennykset, joilla katsotaan olevan merkitystä hoidon alueurakoiden kannalta.

  Koko maa
 • Melurakenteet (Tierekisterin tietolaji 514)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan melurakenteella varustettu tieosuus. Myös silloilla olevat erityiset melukaiteet inventoidaan. Melurakenteesta inventoidaan tyyppi ja...

  Koko maa
 • Asukastiheys (Tierekisterin tietolaji 233)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta käyttäen rakennus- ja huoneistorekisterin asutustietoja. Asukastiheys lasketaan paikkatietoohjelmalla kaikille maanteille....

  Koko maa
 • Tien keskialue (Tierekisterin tietolaji 138)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille kirjataan tien vastakkaisia ajosuuntia erottavat alueet lyhyitä, alle 25 metriä pitkiä liittymäkanavointeja lukuunottamatta. Keskialue voi muodostaa...

  Koko maa
 • Onnettomuusriski, risteys (Tierekisterin tietolaji 232)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Liittymissä riski tarkoittaa ennustettua onnettomuuksien ja kuolemien määrää 100 miljardia liittymään saapuvaa ajoneuvoja kohden. Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n...

  Koko maa
 • Liittymäkielto (Tierekisterin tietolaji 250)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tiedot liittymäkiellosta inventoidaan toimistotyönä tiesuunnitelmien tai yksityisteiden liittymä- ja järjestelysuunnitelmien hyväksymis- tai vahvistamispäätöksistä....

  Koko maa
 • Päällysteen korjaustarve (Tierekisterin tietolaji 327)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Päällystettyjen teiden korjaustarve arvioidaan vuosittain keskitetysti tilattavalla inventaariolla. Korjaustarpeen arviointi perustuu erilliseen ohjeeseen.

  Koko maa
 • Tekninen toimenpide (Tierekisterin tietolaji 133)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tekninen toimenpide kertoo milloin tien rakenne on syntynyt ja minkä toimenpiteen seurauksena. Voimaantulopäivämäärän on tarkoitus kertoa minä vuonna ja missä kuussa...

  Koko maa
 • Huoltoaukot (Tierekisterin tietolaji 519)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan keskikaiteissa olevat kulkuaukot, niiden leveys ja niissä mahdollisesti olevan puomin olemassaolo. Puomin tarkemmat tiedot kerrotaan...

  Koko maa
 • Hiekkalaatikot (Tierekisterin tietolaji 516)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Hiekkalaatikoista inventoidaan materiaali ja kunto. Hiekkalaatikot myös kuvataan.

  Koko maa
 • Vesiliikennemerkki (vesiväyläaineisto)

  Vesiliikennemerkki on yleisnimitys vesiliikenteessä käytettäville kieltomerkeille, määräystä tai rajoitusta osoittaville merkeille, tiedotusmerkeille, apumerkeille ja kaapeli- ja johtotauluille sekä suuntamerkeille....

  Koko maa
 • Kaarteet (Tierekisterin tietolaji 111)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Kaarteen inventointi tapahtuu kirjaamalla kaarteen alku- ja loppupiste sekä montako astetta (gyroskooppi) tie niiden välillä kääntyy. Näin saadaan kaarteen keskuskulma...

  Koko maa
 • Tulvakohteet (Tierekisterin tietolaji 157)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tulvalle alttiit kohteet tiestöllä inventoidaan toimistotyönä toteutuneiden tulvatietojen, tulvariskiaineistojen sekä paikallisen asiantuntemuksen perusteella....

  Koko maa
 • Johdot ja kaapelit (Tierekisterin tietolaji 314)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille voi rekisteröidä teiden varsilla ja ajoradoilla olevat johdot ja kaapelit. Ajoradan poikki menevä kaapeli olisi periaatteessa pistekohtainen, mutta...

  Koko maa
 • Kiintopiste (Tierekisterin tietolaji 191)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tieosien jakopisteet on pääsääntöisesti sijoitettu liittymiin jolloin tiedetään, että pituudenmittaus aloitetaan risteävien teiden keskilinjojen leikkauspisteestä....

  Koko maa
 • Viemärit (Tierekisterin tietolaji 512)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan maantien tai kevyen liikenteen väylän kuivatukseen liittyvät sadevesi- ja salaojakaivot sekä niiden kunto siltä osin kuin ne ovat...

  Koko maa
 • Tekninen piste (Tierekisterin tietolaji 523)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan erilaiset kiinteät tutkimus- ja ohjauslaitteet ja sekalaisia teknisiä varusteita ja laitteita, joille ei ole omaa tietolajia....

  Koko maa