Löytyi 132 tietoaineistoa

 • Palvelusopimukset (Tierekisterin tietolaji 151)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tätä tietolajia käytetään niillä tieosuuksilla joilla päällysteiden tai tiemerkintöjen ylläpito ei kuulu hoidon alueurakan vaan erillisen palvelusopimuksen piiriin....

  Koko maa
 • Välikaistat (Tierekisterin tietolaji 165)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Välikaistalla tarkoitetaan sitä aluetta, joka jää ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliin. Ajoratojen välissä oleva tila on keskikaista eikä sitä inventoida tälle...

  Koko maa
 • Bussipysäkin katokset (Tierekisterin tietolaji 508)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan pysäkkien katokset, niiden materiaali, ylläpitäjä ja kunto. Jos samassa paikassa on useampi pysäkki (esim. paikallisliikenne ja...

  Koko maa
 • Toiminnallinen luokka (Tierekisterin tietolaji 130)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään sekä vallitsevan tilanteen että kulloinkin voimassaolevan tieverkon runkosuunnitelman mukainen toiminnallinen tieluokitus. Tierekisterissä...

  Koko maa
 • Tienkäyttäjien palvelualueet (Tierekisterin tietolaji 195)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille inventoidaan levähdys- ja pysäköimisalueiden perustiedot. Tiehen välittömästi liittyvän alueen tieosoite määritellään alueen keskikohdan mukaan. Erillisen...

  Koko maa
 • Tieosoiteverkko

  MÄÄRITELMÄ: Tierekisterin tieosoitejärjestelmän avulla määritetään rekisteritietojen sijainti tietokannassa ja maastossa. Tieosoitejärjestelmä käsittää tietyn ajanhetken mukaiset tieosoitteet ja kuvauksen teiden...

  Koko maa
 • Valaistus (Tierekisterin tietolaji 167)

  Tierekisterin valaistus-tietolaji. Kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Valaistuksi tieosuudeksi katsotaan 2 tai useamman valaisimen muodostama kokonaisuus tiellä. Käytännössä saattaa esiintyä tapauksia, joissa...

  Koko maa
  WMS
 • Väyläalue (vesiväyläaineisto)

  Väyläalue on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu väylän reunalinjojen rajaama alue. Väyläalueeseen kuuluvat myös väylän yhteyteen suunnitellut vesiliikenteen erityisalueet, kuten odotus-, kohtaamis- ja kääntöalueet...

  Koko maa
 • Näkemäpituus (Tierekisterin tietolaji 113)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Näkemäpituudella tarkoitetaan matkaa, jolla henkilöauton kuljettaja esteettä näkee tiellä 110 cm korkeudella olevan pisteen. Näkemäpituus mitataan näkemien ääriarvojen...

  Koko maa
 • Tien päällyste (Tierekisterin tietolaji 137)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun tieosuus ensimmäisen kerran päällystetään tai kun päällysteen luokka vaihdetaan toiseksi. Jälkimmäiseen tapaukseen liittyy yleensä myös...

  Koko maa
 • Mäet (Tierekisterin tietolaji 112)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tämä tietolaji perustuu kahden peräkkäisen tienkohdan suhteellisen korkeuseron selvittämiseen barometria (ilmanpaine) käyttäen. Menetelmällä pyritään saamaan karkea...

  Koko maa
 • Digiroad

  Digiroad on Väylän vastuulla oleva valtakunnallinen aineistokokonaisuus, joka sisältää tieverkon keskilinjageometriat sekä liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja. Digiroad on kokoava tietojärjestelmä, johon...

  Koko maa
 • Merenkulun turvalaitteet (vesiväyläaineisto)

  Merenkulun turvalaite on kulkuväylän merkitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaamista ja turvaamista varten vesialueelle tai rannalle sijoitettu rakenne ja laite. Navigointiin ja väylän merkitsemiseen käytettävien...

  Koko maa
 • Korkeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 263)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään kaikki yleisillä teillä olevat alikulkukorkeutta rajoittavat esteet (paitsi sähköjohdot). Korkeusrajoituksen osoitteena käytetään tietolajilla...

  Koko maa
 • Pohjavahvistukset ja pohjarakenteet (Tierekisterin tietolaji 171)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolaji on tarkoitettu teiden pohjarakenteiden ja pohjanvahvistuskohteiden rekisteröintiin. Inventointi tehdään aluksi toimistotyönä vanhojen suunnitelmien ja...

  Koko maa
 • Tienvarsimainokset (Tierekisterin tietolaji 197)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään sekä maastossa havaitut tienvarsimainokset, että mainoksille annetut lupapäätökset sitä mukaa kun uusia lupia myönnetään. Mainoksen osoitteena...

  Koko maa
 • Kelirikkorajoitus (Tierekisterin tietolaji 162)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolajilla ilmoitetaan tieosuudet, jotka ko. vuonna ovat olleet kelirikkorajoituksen alaisia. Tietoa käytetään vain tilastointiin eikä kevään aikana muuttuvien...

  Koko maa
 • WC (Tierekisterin tietolaji 504)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden WC:t sekä niiden varustelu, kunto ja tyhjennys. WC kuvataan ulkoa ja sisältä. WC:n tieosoitteen on oltava sama kuin...

  Koko maa
 • Kivetyt alueet (Tierekisterin tietolaji 518)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan tiealueella olevat kivetyt alueet. Kivetyistä alueista inventoidaan tyyppi ja materiaali. Lisäksi kirjataan pinta-ala ja kuntopuutteet....

  Koko maa
 • Nopeusrajoitus ja taajamanopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 168)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille rekisteröidään vain pysyvät nopeusrajoitukset (ei tilapäisiä tai ns. vaihtuvia nopeusrajoituksia). Vaihtuvat nopeusrajoitukset ja niiden...

  Koko maa