Datamängder

Filter
energy sources

3 datamängder hittades

  Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

  Kommuner
  SHP

  Materialet innehåller uppgifter om fjärrvärmeutsläppen i huvudstadsregionen enligt sektor (hushåll, tjänster och offentlig sektor, industri) under åren 1990 och 2000–2022. På egna flikar finns information om...

  Kommuner
  XLSX

  Geoenergiakartta kuvaa maa- ja kallioperän soveltuvuutta geoenergian tuotantoon. Kartta pohjautuu Espoon kaupungin maaperäkarttoihin, Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperätietoihin, maanmittauslaitoksen...

  Kommuner
  GEOTIFF
  WMS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).