Datamängder

Filter
autoilu

2 datamängder hittades

  Aineisto sisältää anonymisoidut vastaukset Helsingin kaupungin talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyyn talvikaudesta 2022-2023. Aineisto on kerätty karttapohjaisella Maptionnaire-kyselyohjelmalla 27.2.-20.3.2023....

  Kommuner
  XLSX

  Data innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers energiförbrukning enligt sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik, industri och...

  Kommuner
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).