Datamängder

Filter
detaljplan

6 datamängder hittades

  Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2020, 2021 och 2022 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat...

  Kommuner
  WMS
  SHP
  TAB
  WFS

  Kauniaisten ajantasa-asemakaava on koostekartta Kauniaisten kaupungin alueella voimassa olevista asemakaavoista. Ajantasa-asemakaavassa esitetään suunniteltu maankäyttö kaupungin voimassaolevien asemakaavojen...

  Kommuner
  WMS

  Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  TAB
  WMS
  KML
  WFS
  XLSX
  SHP

  Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2016–2019 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in...

  Kommuner
  SHP
  TAB
  WFS

  Vanhoja asemakaavakarttoja Helsingistä. Vuosien 1820, 1838 ja 1878 asemakaavakartat ovat ladattavissa TIFF-kuvatiedostoina. Kaikkien vuosien opaskartat ovat käytettävissä WMS-rajapintapalvelun kautta. Aineistojen...

  Kommuner
  WMS
  TIFF

  SeutuRAMAVA innehåller byggnadsdata för tomtreserv som bygger på huvudstadsregionens giltiga detaljplaners planeringsreserv. Uppgifterna har beräknats på stadsdels- och statistikområdesbasis. OBS: Du hittar de senaste...

  Kommuner
  CSV
  TAB
  KML
  XLSX
  WFS
  SHP
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).