Hausjärven ja Lopen sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

Kuntalaisten sähköisen asioinnin kehittäminen-kysely

Av datasmängdens sammandrag

Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan hankkeessa tuotettu materiaali sisältäen kuntalaiskyselyt, asianhallinnan yleiskuvan, asianhallinnan ja sähköisen asioinnin mittaristopohjan sekä MS Forms käytön ohjeistuksen kuntien käyttöön.

Källa: Hausjärven ja Lopen sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 355671
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 juni 2022
Metadata senast uppdaterad 29 juni 2022
Skapad 29 juni 2022
SHA256 572422c16ac61e3d403afba73e3051d3c15b4f6f2644ba1ccbea8241f7fcf433