Hausjärven ja Lopen sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

Microsoft Formsin hyödyntäminen kunnan toiminnassa

Av datasmängdens sammandrag

Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan hankkeessa tuotettu materiaali sisältäen kuntalaiskyselyt, asianhallinnan yleiskuvan, asianhallinnan ja sähköisen asioinnin mittaristopohjan sekä MS Forms käytön ohjeistuksen kuntien käyttöön.

Källa: Hausjärven ja Lopen sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 282819
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 juni 2022
Metadata senast uppdaterad 29 juni 2022
Skapad 29 juni 2022
SHA256 4c6480517f479a8da278c8309255c029940b98156f751db473593507d783be08