Hausjärven ja Lopen sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

Asianhallinnan yleiskuva

Av datasmängdens sammandrag

Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan hankkeessa tuotettu materiaali sisältäen kuntalaiskyselyt, asianhallinnan yleiskuvan, asianhallinnan ja sähköisen asioinnin mittaristopohjan sekä MS Forms käytön ohjeistuksen kuntien käyttöön.

Källa: Hausjärven ja Lopen sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 432651
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 juni 2022
Metadata senast uppdaterad 29 juni 2022
Skapad 29 juni 2022
SHA256 c64ed8f425b53398315e77df63e01cdc26910c01c6b728ef0f903e16caf6e2b2